over

Lola Lik is een broedplaats in het voormalige hoofdgebouw van de Bijlmerbajes, gelegen pal naast het Asielzoekerscentrum (Azc) waar in de torens tot 600 vluchtelingen komen te wonen. Amsterdam pioniert met het initiëren van een broedplaats naast een Azc, om juist in tijden van angst en verdeeldheid plek te bieden voor inspiratie en verbinding.

‘Lik’ verwijst niet alleen naar het Amsterdamse woord voor gevangenis, maar juist ook naar een lik verf. Ondernemers en initiatiefnemers worden uitgenodigd om ‘een lik’ te komen geven en hun idee of ambacht aan de broedplaats toe te voegen. In de ruim 9000m² die beschikbaar is zijn onder andere creatieve professionals, sociale ondernemingen, ambachtslieden en programmamakers gevestigd. Veel van hen werken in co-creatie met bewoners van het AZC of bieden een leer-werktraject aan. Anderen leveren een bijdrage aan de broedplaats door het aanbieden van programma’s of het organiseren van evenementen. Lola Lik is een publieke plek. Dat betekent dat de poorten open staan en heel Amsterdam welkom is om voor een kop koffie in het café van Refugee Company.

Amsterdamse Aanpak Statushouders

Amsterdam begeleidt statushouders (mensen van wie de asielaanvraag is toegekend) naar werk of opleiding. Als dit (nog) niet mogelijk is, volgt eerst begeleiding naar zorg en/of participatie. Doel is om statushouders zo snel en goed mogelijk mee te laten doen in de Amsterdamse samenleving. Daar heeft Amsterdam nieuwe innovatieve voorzieningen en werkwijzen voor ontwikkeld. De intensieve begeleiding naar werk en opleiding begint nu veel eerder in het proces dan voorheen, waar mogelijk al in het asielzoekerscentrum, zodra vluchtelingen hun verblijfsstatus hebben gekregen en aan Amsterdam zijn toegewezen. In afwachting van een woning start hier al de versnelde matching naar werk en opleiding. Ook stimuleert de gemeente Amsterdam activiteiten en initiatieven die de participatie en toeleiding naar werk en/of opleiding versnellen.

Over Lola

In opdracht van Gemeente Amsterdam-Oost ontwikkelt LOLA (leegstandoplossers Amsterdam) de broedplaats. LOLA creëert een kader waarbinnen energie zich kan nestelen en ontkiemen, en staat voor een organische en flexibele ontwikkeling waarin het proces en niet het eindbeeld leidend is. Het gaat om het faciliteren van de aanwezige energie, het leggen van verbindingen en het ruimte houden voor spontane ontwikkeling en nieuwe kansen die zich voor doen.

De Lola Lik identiteit, het ontwerp & de website implementatie is gerealiseerd door The Visual Theatre.

Foto's: Philippe Bro Fotografie & Me_Marie